De voorlopige afrekening.

De voorlopige afrekening.

De onontkoombare liquidatie v.h. Zelf en verwante delen, ten gunste van ZichZelf. Twijfels over de ware aard van Aquarius. Paradigma-wisselingen die hun weerslag hebben op het richtingsgevoel. 120 x 160 cm, © 2009, prijs op aanvraag
Tweedimensionaal | Fotografie | Digitaal bewerkt