Hierbij een kort intro bij

JMI =

 

Grant de Munnik

 

Geboren:   16-07-1970 te Surrey (Canada).

Opleiding:  autodidact.

 

Thema's (o.a.):

                  - de opbouw van de

                    menselijke ervaring.

                  - de werking van de menselijke

                    geest ; het duiden van

                    denkprocessen. Idem voor de

                    Persona, Het Zelf.

                  - de meerwaarde vh aanleggen van noodverbanden:

                    dwarsdoorsnedes,  verbindingen en contactpunten

                    binnen de psyche blootleggen,  die het bloeden

                    stelpen c.q. de schokdemping  verbeteren. 

                  - fenomenologie v.h. verval.

                  - het virtuele Dasein;  onderlinge intimiteit en afstand tussen 1st en

                    2nd Life .

                  - research naar bestrijdingsmiddelen vd Welvaartsdraak.

                  - ontwikkelen cosmeticalijn met hoogwaardige geestelijke verzorgings-

                    producten voor hem en haar.

                  - houdbaarheid en aanpassingsvermogen van cultuursymbolen.

                  - de restwaarde vh moderne leven.

                 

 

 

 Invalshoeken

                   - een (kunst)filosofische: het uitvoeren van

                     periodieke controles op de Alledaagsheid die 

                     aberraties niet voorkomen maar in de hand werken.

                  - een psychologische: varifocus uiteraard, d.w.z. de

                    horizontale, verticale en diagonale blik geïntegreerd.

                    Zuurstofdoorlatendheid, viscositeit en resultaatgerichtheid

                    van Het Zelf; zijn grenzen in relatie tot Het Niet-Zelf. 

                    Pro-actieve omgang met gecomprimeerde bestanden

                    in het bewustzijn (werkbare herinneringen opfrissen

                    of verwijderen.)

                  - een historische: hoe Het Zelf per afzonderlijk tijdsgewricht

                    geconstitueerd wordt. De doorliggende massa van het

                    collectieve geheugen nazien op overgewicht om hersenletsel

                    of disfunctionaliteit te voorkomen. Hoe een meervoudig

                    gekloonde werkelijkheidsbeleving plausibele uitspraken

                    kan doen over de geestelijke gezondheid v.h. Zelf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er is niet meer bij weinig

noch is er minder

nog is onzeker wat er was

wat wordt wordt willoos

eerst als het is is het ernst

het herinnert zich heilloos

en blijft ijlings

alles van waarde is weerloos

wordt van aanraakbaarheid rijk

en aan alles gelijk

als het hart van de tijd

als het hart van de tijd